Strafferetsudvalget - Høring over Kommissionens grønbog "Styrkelse af den gensidige tillid inden for det europæiske retlige område - en grønbog om anvendelse af EU-lovgivningen om frihedsberøvelse på det strafferetlige område" - sagsnr. 2011-3294

Print Print
08-11-2011