Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven (Tillæg til unge under 25 år med psykiske lidelser, der modtager starthjælp og introduktionsydelse) - sagsnr. 2011-3233

Print Print
05-09-2011