Lovudvalget - Høring om nedsættelse af grænseværdier for farvestofferne quinolin gult (E 104), sunset yellow (E 110) og ponceau 4R (E 124) - sagsnr. 2011-3177

Print Print
17-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3177 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.