Lovudvalget - Høring over udkast til bekendtgørelse om ydelse af nationalt tilskud til brancheorganisationer inden for frugt- og grøntsagssektoren som følge af udbruddet af E.coli VTEC O104 - sagsnr. 2011-3170

Print Print
23-08-2011