Lovudvalget - Kommissionens reviderede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 om fastsættelse af blivende mål for reduktion af salmonellaforekomsten i slagtekyllingeflokke - sagsnr. 2011-3148

Print Print
05-09-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3148 Lovudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.