Lovudvalget - Kommissionens reviderede forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003 om fastsættelse af blivende mål for reduktion af salmonellaforekomsten i slagtekyllingeflokke - sagsnr. 2011-3148

Print Print
05-09-2011