Lov om ændring af udlændingeloven (Opholdskort med biometriske kendetegn samt præcisering af gennemførelse af opholdsdirektivet mv.) - sagsnr. 2011-312

Print Print
15-02-2011