Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om jordfordelingskommissioner samt behandling af gennemførelse af jordfordelinger - sagsnr. 2011-3091

Print Print
08-09-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3091 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.