Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om jordfordelingskommissioner samt behandling af gennemførelse af jordfordelinger - sagsnr. 2011-3091

Print Print
08-09-2011