Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om delegation til Plantedirektoratet af tilsynet med overholdelsen af den 25 meter pesticid-, dyrknings-, og gødskningsfri zone omkring vandindvindingsanlæg - sagsnr. 2011-3071

Print Print
23-08-2011