Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs Bt11xMIR604 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/200 - sagsnr. 2011-306

Print Print
21-01-2011