Lovudvalget - Høring - tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs Bt11xMIR604 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2033 - sagsnr. 2011-305

Print Print
21-01-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-305.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.