Lovudvalget - Høring - tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs Bt11xMIR604 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2033 - sagsnr. 2011-305

Print Print
21-01-2011