Lovudvalget - Tilladelse til markedsføring af genetisk insekt-resistent sojabønne MON 87701 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning iht Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 sagsnr. 2011-3047

Print Print
09-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-3047 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.