Lovudvalget - Tilladelse til markedsføring af genetisk insekt-resistent sojabønne MON 87701 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning iht Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 sagsnr. 2011-3047

Print Print
09-08-2011