Lovudvalget - Tilladelse til markedsføring af genetisk modificeret ukrudtsmiddeltolerant sojabønne 356043 til brug i fødevarer og foder, import og forarbejdning iht Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1829/2003 - sagsnr. 2011-3046

Print Print
09-08-2011