Strafferetsudvalget - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om minimumsstandarder for ofre for kriminalitet med hensyn til rettigheder, støtte og beskyttelse mv. - sagsnr. 2011-3043

Print Print
14-09-2011