Lovudvalget - Høring over fælleseuropæiske forslag til ITU's World Radiocommunication Conference 2010 (WRC-12) - sagsnr. 2011-3042

Print Print
05-09-2011