Strafferetsudvalget - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og ret til kommunikation ved anholdelse - sagsnr. 2011-3041

Print Print
15-09-2011