Lovudvalget - Tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs MIR604xGA21 i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 - sagsnr. 2011-304

Print Print
21-01-2011