Strafferetsudvalget - 02.02.2011 Høring over lovforslag om ændring af integrationsloven, lov om dansk uddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love (Anvisning af bolig til flygtninge og udvidelse af kredsen af prøveberettigede ved prøve i dansk m.v.) - Sagsnr. 2011-303

Print Print
02-02-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-303 Strafferetudvalget.aspx - d. 25-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.