Lovudvalget - Høring over forslag til ophævelse af forbuddet mod salg af færdigpakkede fødevarer efter udløb af "mindst holdbar til" - datoen - sagsnr. 2011-3026

Print Print
27-07-2011