Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af international købelov og lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område (gennemførelse i dansk ret af del II om aftalens indgåelse i FN-konventionen om aftaler om internationale køb) - sagsnr. 2011-3006

Print Print
30-08-2011