Strafferetsudvalget - Udkast til lovforslag om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union - sagsnr. 2011-3005

Print Print
12-08-2011