Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser og over udkast til ændring af frekvensplanen - sagsnr. 2011-2910

Print Print
05-09-2011