Skatteudvalget - Udkast til forslag til lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer ifm. skatter, afgifter og andre foranstaltninger og administrativt samarbejde på skatteområdet - sagsnr. 2011-2830

Print Print
09-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2830 Skatteudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.