Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om værdipapirhandel mv., lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og forskellige andre love - sagsnr. 2011-2813

Print Print
25-08-2011