Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af "gær beta-glucaner" som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 - sagsnr. 2011-2804

Print Print
06-07-2011