Lovudvalget - Høring vedrørende tilladelse til markedsføring af "fermenteret sort bønne ekstrakt/touchi ekstrakt" som novel food i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 - sagsnr. 2011-2803

Print Print
06-07-2011