Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre lov (digital annoncering mv) - sagsnr. 2011-2742

Print Print
11-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2742 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.