Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier - sagsnr. 2011-2724

Print Print
11-07-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2724 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.