Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om virksomhedsansat kontrolpersonale på fjerkræslagterier - sagsnr. 2011-2724

Print Print
11-07-2011