Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om krav om uddannelse mv. for personer beskæftiget i minkfarme - sagsnr. 2011-2673

Print Print
03-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2673 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.