Lovudvalget - Høring over bekendtgørelse om krav om uddannelse mv. for personer beskæftiget i minkfarme - sagsnr. 2011-2673

Print Print
03-08-2011