Lovudvalget - Udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om støtte til producentorganisationers driftsfonde inden for frugt- og grøntsagssektoren - sagsnr. 2011-2579

Print Print
28-06-2011