Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ansøgning og tilladelse til planlægning i kystnærhedszonen i yderområderne - sagsnr. 2011-2540

Print Print
03-08-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2540 Lovudvalget.aspx - d. 27-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.