Uddannelsesudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Færøerne om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige - sagsnr. 2011-2500

Print Print
01-07-2011