Uddannelsesudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Grønland om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige - sagsnr. 2011-2499

Print Print
01-07-2011