Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag 1) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2011-2497

Print Print
24-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2497 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.