Lovudvalget - Høring over forslag til ændringer af forordning (EF) nr. 669/2009 (bilag 1) om intensiveret offentlig kontrol af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer - sagsnr. 2011-2497

Print Print
24-06-2011