Lovudvalget - Høring over udkast til ny bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven - sagsnr. 2011-2412

Print Print
01-07-2011