Udkast til bekendtgørelse om tinglysning i andelsboligbogen - Journalnr. 2010-7010-0237 - salgsnr. 2011-227

Print Print
15-02-2011