Lovudvalget - Udkast til ny vejledning om indførsel af animalske fødevarer til privat brug fra Grønland og Færøerne til Danmark samt ny § 37, stk. 5-10 i veterinærkontrolbekendtgørelsen - sagsnr. 2011-2267

Print Print
28-06-2011