Lovudvalget - Udkast til Kommissionsforordninger vedrørende afvisning af sundhedsanprisninger, jf. forordning nr. 1924/2006/EF om ernærings- og sundhedsanprisninger af fødevarer - sagsnr. 2011-2256

Print Print
24-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2256 Lovudvalget.aspx - d. 25-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.