Lovudvalget 02.02.2011 - Forslag til lov om social service (Tabt arbejdsfortjeneste og handicapbil til familier med børn med funktionsnedsættelse anbragt uden for hjemmet) - sagsnr. 2011-224

Print Print
01-02-2011