Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om underretning ved udgang og løsladelse mv. - sagsnr. 2011-2183

Print Print
27-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2183 Strafferetsudvalget.aspx - d. 03-03-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.