Strafferetsudvalget - Lovforslag nr. 210, Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Skærpede udvisningsregler) - sagsnr. 2011-2176

Print Print
27-06-2011