Strafferetsudvalget - Høring over forslag til lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven (Styrket kommunal vejledningspligt og indførelse af resultattilskud i forbindelse med repatriering mv.) - sagsnr. 2011-2171

Print Print
27-06-2011