Lovudvalget - Vedrørende tilladelse til markedsføring af "gær beta-glucaner" som en novel good ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2011-2157

Print Print
29-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2157 Lovudvalget.aspx - d. 12-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.