Lovudvalget - Vedrørende tilladelse til markedsføring af "gær beta-glucaner" som en novel good ingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 258/97 - sagsnr. 2011-2157

Print Print
29-06-2011